-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Andere operaties

Andere operaties

Een AWACS-radarvliegtuig van de NAVO (Airborne Warning And Control System)

Defensie voert opdrachten uit van de Verenigde Staten tot het Midden-Oosten. Overal zetten onze militairen zich in voor de veiligheid van de bevolking, om de relaties met andere landen te verbeteren of om buitenlandse strijdkrachten op te leiden.

In het Midden-Oosten nemen twee Belgische militairen deel aan de United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO). Zij helpen er toezicht te houden op de vredesakkoorden en het staakt-het-vuren.

In de buurt van Berlijn werken de Belgisch en Duitse krijgsmacht elke dag nauw samen in het Einsatzführungskommando der Bundeswehr. In Italië is een Belgisch bemanningslid gestationeerd van de AWACS-radarvliegtuigen. Die nemen deel aan de NAVO-operatie Active Endeavour. Defensie heeft ook een verbindingsofficier op het Franse operatiecentrum.

In Florida (VS) is een team van drie Belgen de schakel tussen de Belgische staf en het Amerikaanse hoofdkwartier voor de operaties in het Midden-Oosten.

recente artikelen

Tot ziens, Litouwen

België heeft de sleutels tot het Litouwse luchtruim overhandigd aan zijn Amerikaanse opvolgers. Dat gebeurde op vrijdag 3 januari 2014 op de Litouwse basis van Siauliai. De derde deelname aan operatie Baltic Air Policing was een succes.

België steunt de Franse operatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek

Het Kernkabinet heeft tijdens een vergadering op 13 december 2013 zijn goedkeuring gegeven om Belgische militaire middelen in te zetten op vraag van de Franse Republiek.

B-FAST keert terug naar België

De interventieploeg B-FAST keert op zondag 23 november 2013 terug naar België. Onze reddingsploeg verzorgde na de doortocht van tyfoon Haiyan ongeveer 1.000 patiënten op een week. Een record.

België snelt Filippijnen ter hulp

Een Airbus A330 van Defensie vertrekt deze nacht vanuit Melsbroek richting Filippijnen. Het Belgian First Aid and Support Team B-FAST met zo'n 70 personen en 40 ton materiaal moet er eerste hulp bieden aan de vele gekwetsten.

Defensieminister bezoekt Litouwen

Defensieminister Pieter De Crem is van 5 tot 7 september 2013 in Litouwen. Hij ontmoet er het Belgische F-16-detachement en neemt deel aan een informele ontmoeting van de EU-defensieministers.

Pages